Çevre Güvenlik Sistemlerinde amaç; Sanayi tesisleri, özel statüdeki yada askeri amaçlı bölgeler,büyük ölçekli özel arazilerin her türlü giriş ve sabotaj denemelerine karşı güvenlik altına alınmasıdır. Çevre Güvenlik Sistemlerinde; – Çit, duvar ve çatı koruma sistemleri, – Kıyı tesislerinin sualtı koruma sistemleri, – Atık su, kanalizasyon tahliye çıkış noktaları koruma sistemleri, – Havalandırma, iklimlendirme menfezleri koruma sistemleri kullanılır